Sunday, February 17, 2008

برنامه های من برای این سایت

این وبلاگ در ابتدا بسیار خوب مورد استقبال خوشخوراکان غذای ایرانی قرار گرفت. با اضافه شدن رستوران ها و حجم بسیار زیاد نام رستورانها دسترسی به اطلاعات درخواستی هم روز بروز مشکلتر گردید تا آنجا که مراجعان روز بروز کمتر گردیدند
کمی وقت من و گرفتاری های روزانه زندگی شغلی هم مزید بر علت گردید که کمتر فرصت پیدا کردن رستورانی جدید را به من میداد
بنابراین سعی دارم که با کمک افراد حرفه ای یک سایت مستقل و حرفه ای برای اینکار طراحی نمایم.
از آنجایی که خود من هم هم اکنون وقت بیشتری آزاد دارم سعی بیشتری در پیدا نمودن رستورانهای ایرانی در دنیا و ایران خواهم نمود و امیدوارم که بتوانم بخوبی از وقت و امکانات استفاده نمایم

1 Comments:

At Tue Sep 07, 07:45:00 AM GMT, Anonymous Anonymous said...

mamnun, webloge khubi darid... be man ke kheili komak kard, be dustanam moarefi khaham kard :)

 

Post a Comment

<< Home