Sunday, August 05, 2007

تغیرات در سایت

با توجه به استقبال و مراجعه علاقمندان به این سایت تصمیم گرفتم تغییراتی در این سایت ایجاد نمایم.
تغییرات اصلی در مورد دسترسی راحتتر به اطلاعات و حذف صفحات غیر لازم میباشد.

همچنین از علاقمندان به رستورانهای ایرانی ومدیران رستورانهای ایرانی درخواست مینمایم که در صورت ملاحظه اطلاعات غیر صحیح یا قدیمی بوسیله کامنت ، ایمیل و یا فاکس اطلاع داده تا اطلاعات بروز در آید.

توجه داشته باشید که تنها منبع من برای اطلاعات لازم شما هستید. بنابراین بدیگران هم بگویید

با تشکر از همه علاقمندان به غذاهای ایرانی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home